8,000تومان
Månadsvis
هاست لینوکس 1 گیگابایت
امکانات پنل
نوع هاست
سی پنل
فضای هاست
1 گیگابایت
پهنای باند
نا محدود
تعداد دامین
نا محدود
تعداد سابدامین
نا محدود
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 8000 تومان ماهیانه
10,000تومان
Månadsvis
هاست لینوکس 2 گیگابایت
امکانات پنل
پهنای باند
نامحدود
تعداد دامین
نامحدود
ایجاد سابدامین
نامحدود
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 10000 تومان ماهیانه
0تومان

dl2gb
پهنا یه باند محدود امکانات دیگر نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپ گیری توسط خود کربر با کسر هزینه توسط ما انجام خواهد شد
پشتی بانی 24 ساعته؟