16,000تومان
ماهانه
dl 20 gb
فضا 20 گیگ
پهنا یه باند متوسط
امکانات متوسط
پشتیبانی 24 ساعته
ftp دارد ادان دامنه اختصاصی یک ادد
ساب دامنه دارد
بکاپ گیری توسط خود کاربر اگر توسط ما انجام شود با کسر هزینه میباشد لذا جهت انجام با ما تماس بگیرید