2,000تومان
Lunar
هاست لینوکس 100 مگابایت
امکانات پنل
نوع هاست
سی پنل
پهنای باند
1 گیگابایت در ماه
تعداد دامین
1 عدد
امکان ایجاد سابدامین
وجود ندارد
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 2000 تومان ماهیانه
3,000تومان
Lunar
هاست لینوکس 300 مگابایت
امکانات پنل
نوع هاست
سی پنل
پهنای باند
1 گیگابایت ماهیانه
تعداد دامین
2 عدد
امکان ایجاد سابدامین
بله تا 2 عدد
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 3000 تومان ماهیانه
4,000تومان
Lunar
هاست لینوکس 500 مگابایت
امکانات پنل
نوع هاست
سی پنل
پهنای باند
2 گیگابایت ماهیانه
تعداد دامین
5 عدد
امکان ایجاد سابدامین
بله تا 5 عدد
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 4000 تومان ماهیانه
5,000تومان
Lunar
هاست لینوکس 700 مگابایت
امکانات پنل
نوع هاست
سی پنل
پهنای باند
3 گیگابایت ماهیانه
تعداد دامین
5 عدد
امکان ایجاد سابدامین
بله تا 5 عدد
زمان فعال سازی
بعد از اولین پرداخت
شروع از 5000 تومان ماهیانه