شروع از
تومان16000.00تومان
ماهانه
dl20gb
dl 20 gb
فذا 20 گیگ
پهنایباند در صورت درخاست نامحدود میشود
پشتیبانی 24/7
بکاپگیری درصورت درخاست با هزینه
افتیپی نامحدود
دیتابیس ندارد
کنترل پنل دایرکت ادمین
تومان24000.00تومان
ماهانه
dl50gb
فذا 50 گیگ
پهنایه باند در صورت درخاست نامحدود میشود
پشتیبانی 24/7
کنترل پنل دایرکت ادمین
بکاپگیری در صورت درخاست با هزینه انجام میگردد
ftp نامحدود
امکان دیتابیس و php فعال نمیباشد
تومان32000.00تومان
ماهانه
dl 60 gb
فذا 60 گیگ
پهنایه باند در صورت درخاست نامحدود میشود
پشتیبانی 24 /7
بکاپگیری با کسر هزینه
کنترل پنل دایرکت ادمین
امکان دیتابیس و php وجود ندارد
تومان43000.00تومان
ماهانه
dl 150 gb
فذا 150 گیگ
پشتیبانی 24/7
بکاپ گیری در صورت کسر هزینه
پهنایه باند در صورت درخاست نامحدود میشود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تومان56000.00تومان
ماهانه
dl250gb
فذا 250 گیگ
پهنای باند در صورت درخاست نامحدود میشود
پشتیبانی 24/7
بکاپ گیری با کسر هزینه
کنترل پنل دایرکت ادمین
امکان دیتابیس و php وجود ندارد
شروع از
تومان9000.00تومان
ماهانه
dl 2gb
فذا 2 گیگ
پهنایه باند منسفانه
بکاپگیری توسط خود کاربران
ftpنامحدود
مابقی امکانات نامحدود
دیتابیس phpندارد
پشتیبانی 24ساعته
خرید پساز اولین پرداخت
تومان12000.00تومان
ماهانه
dl5gb
فذا 5 گیگ
پهنایه باند در صورت درخاست نامحدود میشود
پشتیبانی 24 ساعته
بکاپگیری با کسر حزینه
کنترل پنل دایرکت ادمین
خرید با اولین پردخت

Powered by WHMCompleteSolution