تومان6000.00تومان
ماهانه
700mb
700mb فذا
پهنا یه باند نامحدود
امکانات میزبانی نامحدود
بکاپگیری هفتگی ماهیانه درسورت درخاست روزانه تیکت بزنید هزینه یه بکاپ به فاکتور اعمال گردد
پرداخت آنلاین
php توسط خود کاربر
تومان8000.00تومان
ماهانه
1gb
یک گیگ فذا
پهنایه بند نامحدود
امکانات میزبانی نامحدود
پشتیبانی 24ساعته/7
بکاپگیری هفتگی ماهیانه در سورت درخاصت روزانه تیکت بزنید تا هزینه به شما اعمال گردد
انتخاب phpتوست کاربر
پرداخت آنلاین
تومان10000.00تومان
ماهانه
2gb
2 گیگ فذا
پهنا یه باند نامحدود
تمامی امکانات میزبانی نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته /هفت
بکاپ گیری هفتگی ماهیانه روزانه در صورت درخاست تیکت بزنید
انتخاب php توسط کاربر
پرداخت آنلاین
تومان14000.00تومان
ماهانه
3gb
3گیگ فذا
پهنا یه باند نامحدود
تمامی امکانات میزبانی نامحدود
انتخاب php توسط کاربر
پشتیبانی 24ساعته شبانه روز
بکاپ گیری هفتگی ماهیانه روزانه تیکت بزنید
پرداخت آنلاین
تومان18000.00تومان
ماهانه
4gb
4گیگ فذا
پهنا یه باند نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
تمامی امکانات میزبانی نامحدود
بکاپگیری هفتگی ماهیانه روزانه درصورت درخاست تیکیت بزنید
انتخاب phpتوسط خودکاربر
پرداخت آنلاین

Powered by WHMCompleteSolution